Svensken vill använda skogen till klimatsmarta produkter